KOMUNIKAT KOŃCOWY


MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

W JUDO DZIECI – KROSNO 23.04.2005DZIECI M£ODSZE


KAT. 24 kg

1. Majcher Norbert PTS ,,Walter” Rzeszów

2.Wilk Maciej PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Szczepanik Daniel PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT.25kg

1. Tronina Jakub PTS ,,Walter” Rzeszów

2. Ziźba Grzegorz MOSIR Jas³o

3. Konieczny Jźdrzej PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT. 33 kg

1.Wojtunik Szymon MOSIR Jas³o

2.Szymczak Piotr PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Bukowski Szymon MOSIR Jas³o


KAT. 36 kg

1.Czernik Igor MOSIR Jas³o

2.Witalec Kamil PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Marcisz Bartosz MOSIR Jas³o
DZIECI STARSZE
KAT. 29 kg

1.Kubicz Urszula PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT. 31 kg

1. Wilk Karolina PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT. 29 kg

1.Ankes Jakub PTS ,,Walter” Rzeszów

2.Kutrzuba Dorninik PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Koz³owski Kamil MOSiR Jas³o


KAT.33kg

1. Majcher Micha³ PTS ,,Walter” Rzeszów

2. Kunysz Konrad PTS ,,Walter” Rzeszów

3. Z¹bczyk Jakub PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Bochnik Bartosz PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT. 42 kg

1.B¹k Gracjan PTS ,,Walter” Rzeszów

2.Bartusik Micha³ PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Michalec Mateusz MOSIR Jas³o

3.£ukasik Rafa³ PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT.50kg

1.P³onka Daniel PTS ,,Walter” Rzeszów

2.Wiatr Dominik PTS ,,Walter” Rzeszów

3.Fornal Piotr PTS ,,Walter” Rzeszów


KAT. 40 kg

1.BieniaKarolina PTS ,,Walter” Rzeszów

2.Dubiel Aleksandra MOSIR Jas³o


Sēdzia G³ówny: Miros³aw Nowicki