Puchar Polski Juniorów i Juniorek M³odszych – £ódŸ, 04-05.10.2008