Puchar Polski Juniorek i Juniorów M³odszych: £ódŸ, 15.09.2007kat. 40 kg: 1 m. Magda - obok na 3 m. Ola:kat. 60 kg: 5 m. Adrian:Ola w akcji:zakończenie fina³u – 40 kg: