Policyjne Towarzystwo Sportowe WALTER,

35-020 Rzeszˇw,

ul. Langiewicza 27tel: 17 8542338, fax: 17 8582478email: sekretariat@walter.rzeszow.pl

www.walter.rzeszow.plkonto: Bank Pekao SA 10 1240 2614 1111 0000 3958 6302NIP: 813 29 01 017

REGON: 001084401

KRS: 0000057053