Historia: lata 1989-1991

(lata: 1992-95)

(lata: 1996-98)

(lata 1999-2000)Obóz w Wapiennem, 1991:

Rzeszów, 1991:

grupa początkującagrupa zaawansowana:

Mariusz Dziura – V-ce Mistrz Polski Młodzików, 1991: