Historia: lata 1979-82

(historia: lata 1983-88)Rzeszów, 1979:

od lewej: Z.Rzepka, J.Kruczek, Z.Motrycz, T.Bobala, L.Lech, L.Wesół, W.Chmurowicz, J.Stachura, A.Bocheński, I. Żyziński....od lewej: L.Wesół, Z.Rzepka, W.Chmurowicz

Rzeszów, 1979:

od lewej: R.Szymański, J.Szoma, Z.Rzepka:z prawej: Z.Leś:Lwów, 1979:Sibiu, 1980:Rzeszów, 1981:

turniej miesięczny klasy sportowej:z prawej kierownik sekcji judo Stanisław Bąk:Rzeszów, 1982:

w środku: J.Grabowski i Z.Rzepka: